Resumé af rapport fra ØUG- 2019.

Landsforeningen for Børn og Forældre har indgået samarbejde med Økonomer uden Grænser, som er på trapperne med en SROI-analyse af vores samarbejde. Resuméet af den samlede rapport tilgår. SROI-analysen skal derfor forstås som en approksimation af de gavnlige effekter foreningen skaber, mere end et endegyldigt resultat for den samfundsmæssige værdi af foreningens arbejde. Med forbehold for ovenstående estimeres det, at samfundet får 5,36 kr. igen for hver krone, der investeres i foreningen set over en femårig periode.


Optagelse i Rugekasseforløb i FSA 2019.


2.1.19. Vi kan med glæde orientere om, at vi senest har indledt et konstruktivt og spændende samarbejde med Lejernes Retshjælp.

https://lejernesretshjaelp.dk


8.11.18. Vi kan med glæde orientere om, at vi senest har indledt et konstruktivt og spændende samarbejde med følgende personer, organisationer og firmaer:


21.10.18. FN’s 17 verdensmål.


21. 1.2019. Vi kan med glæde orientere om, at vi senest har indledt et konstruktivt og spændende samarbejde med Psykoterapeut og kunstner Susanne Ahrenkiel.


21.10.18. SROI-model. Social Return On Investment.


I dag den 1. november 2017, er det præcis 1 år siden, at Landsforeningen for Børn og Forældre åbnede, og havde vores første rådgivning.

I dag, præcis 1 år senere, mere end 300 individuelle rådgsøgende på landsplan, mere end 700 opkald, 14330 følgere, 89831 besøg på vores hj. side, 39 bisidninger, 23 nye dygtige faguddannede rådgivere, snarligt 2 nye rådgivningscentre, samt 3 børnegruppeforløb senere, sidder vi her med en stor klump i halsen, og er utrolig taknemmlige, ydmyg og stolte.  

Dette vil vi gerne fejre med jer, og vil i den forbindelse trække lod om 3 stk. gavekort til Rema 1000, på hver 500 kr, som kan indløses i hele landet. Et af disse gavekort er sponsoreret af Rema 1000 på Koldingvej i Viborg, som støtter op omkring vores arbejde lokalt- såvel som på landsplan. For at være med i lodtrækningen- gå til vores facebookside ved at klikke her
Lodtrækningen bliver offentliggjort onsdag den 22. november 2017 på vores facebookside.


30.10.17 Vi er super stolte over vores arbejde i Landsforeningen for Børn og Forældre! Hver dag i vores arbejde- gør vi en forskel! Det er der kommet denne artikel ud af:

DEN HEMMELIGE KLUB

AF: JULIE GOUL SVENDSEN
Publiceret, Viborgs Stifts Folkeblad, 30. oktober 2017 kl. 16:30

UDDRAG FRA ARTIKLEN:
“Trivselsgrupperne kalder de projektet, som er sat i verden i et samarbejde mellem Viborg Kommune, skolens AKT-lærer (adfærd, kontakt og trivsel, red.), Landsforeningen for Børn og Forældre og en lokal trivselspilot – de to sidstnævnte er begge frivilligt funderet.”

LÆS MERE HER (åbnes som pdf.fil): Den hemmelige klub _ Bjerringbro _ viborg-folkeblad


24.10.17 Landsforeningen for Børn og Forældre er igen inviteret til, at afholde oplæg/forelæsning omkring frivillighed, styrkelse af de studerendes kompetencer til at arbejde tværprofessionelt, tværsektorielt og innovativt i fremtidens velfærdssamfund.


10.10.17 NYT SAMARBEJDE MED ENDNU EN SKOLE I VIBORG KOMMUNE.

Landsforeningen for Børn og Forældre kan med stolthed og glæde informere om, at vi starter andet børnegruppe-forløb op uge 46. Dette gør vi på Houlkærskolen i Viborg Kommune, i et samarbejde med skolen og Sundhedscentret i Viborg. Dorte som er Landsforeningens første certificerede børnegruppeleder, starter første hold op, på Houlkærskolen- og vil køre denne gruppe fra uge 46 -og 10 uger frem. Landsforeningen er overvældet over den kæmpe tilslutning vi har fået, hvilket indbefatter, at vi kæmper for at starte flere børnegrupper op, på skolerne i Viborg Kommune. Vi har i den seneste tid modtaget flere henvendelser fra skoler i Viborg Kommune, samt skoler fra Midt og Nord Jylland. Hensigten er, at vi i takt med, at vi får uddannet børnegruppeledere, samt økonomisk støtte til vores børnegrupper, vil tilbyde skoler certificerede børnegruppeforløb. Læs mere om børnegrupper her


04.10.17 Landsforeningen for Børn og Forældre afholder i eftermiddag deres første hjælpe arrangement for børn med skilsmisseproblemer.

Dette gør vi på Egeskovskolen i Bjerringbro, i et samarbejde med skolen, en lokal trivselspilot og Sundhedscentret i Viborg. Dorte som er Landsforeningens første certificerede børnegruppeleder, starter første hold op i morgen, og vil køre denne gruppe de næste 10 uger. Vi er overvældet over den store tilslutning vi har fået, hvilket indbefatter, at vi har måtte starte 2 grupper op i indskolingen, og vi har flere børn på venteliste, både fra indskolingen og andre årgange, samt fra andre skoler i Viborg Kommune. Vi glæder os.

http://venividiviborg.mediajungle.dk/…/frivillig-forening-…/


27.04.17 Landsforeningen for Børn og Forældre har udarbejdet et forslag, der skal forbedre vilkårene for børn og forældre, der sidder klemt i en skilsmisse. Eva Pinnerup (S) er begejstret for forslaget. Læs hele artiklen fra Viborg Stifts Folkeblad med Eva Pinnerup (S) og Landsforeningen for Børn og Forældres formand Morten Thorsøe Secher.

Læs hele artiklen her


06.06.17 Landsforeningen for Børn og Forældre deltager i dette års Folkemøde på Bornholm. Vi vil fra fredag den 16. juni til søndag den 18, juni 2017, være at finde rundt i Allinge, hvor vi vil fortælle om vores arbejde og vi er ALTID friske på kaffedialog,  så kom hen og sig HEJ og få et knus og en kop kaffe… – Læs mere om Folkemødet her


14.01.17 Da Landsforeningen for Børn og Forældre har indgået et samarbejde med Frivilligcenter Viborg (De frivilliges hus www. frivilligeshus.dk),  flytter vi rådgivningslokaler pr. 1. februar 2017.

I den forbindelse ÆNDRER VI LIDT PÅ TIDSPUNKTERNE FOR PERSONLIG RÅDGIVNING.
i LIGE UGER holder vi stadig åbent om TIRSDAGEN.
i ULIGE UGER holder vi åbent om TORSDAGEN.

Begge dage vil TIDSPUNKTET for rådgivningen forblive som tidligere kl. 19.00 til 21.30.


12.10.16 Nu er vi klar med åben rådgivning og vi starter tirsdag den 1. november 2016 kl. 19.00.