BETALT TVÆRFAGLIG RÅDGIVERORDNING.

Vi gør opmærksom på, at denne side KUN er hvis man ønsker, at benytte sig af vores tværfaglige rådgivningerordning mod betaling.


Denne rådgiverordning indbefatter følgende, og skiller sig dermed ud ift. vores frivillige rådgiverordning:

 • Uddybende personlig og/eller telefonisk samtale vedr. procedure for samarbejdet.
 • Sagsgennemgang.
 • Formøde/forsamtale, personligt og/eller telefonisk, før et evt. møde i henholdsvis kommunen eller statsforvaltningen m.m.
 • Akutte el. presserende anmodninger om rådgiveropgaver.

Fælles for alle vores rådgivere i denne rådgiverordning er, følgende:

 • Alle vores bisiddere er faguddannet.
 • Alle vores bisiddere har gennemgået bisidderkursus gennem Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
 • På nuværende tidspunkt, har vi 11 faguddannede bisiddere tilknyttet denne ordning.

Dine fordele – ved at betale for en fast rådgiver i Landsforeningen for Børn og Forældre:

 • Fast tilknyttet fagprofessionel rådgiver, gennem hele sagsforløbet, og en rådgiver som har 100 % fokus på dig og din sag.
 • Ordentlig og korrekt belysning, såvel som håndtering af din sag- hvilket skaber større sikkerhed og mere ro for dig.
 • Vores fagprofessionelle rådgivere bidrager til at få skabt overblik, og kan dermed give dig råd og vejledning om din situation/retssikkerhed.
 • Løbende sparring og procesorienteret tværfaglig rådgivning med vores andre rådgivere i vores tværfaglige rådgivningsnetværk.

Priser på betalt rådgiverordning:

Priser:

Opstartsgebyr:      400 kr. (plus timepris x 2 = 400 + 550 kr = 950 kr.). (OBS. Pr. 15. maj 2019, stiger vores opstartspris til 1.100 kr.) 

Timepris:                275 kr. (OBS. Pr. 15. maj 2019, stiger vores timepris til 350 kr.)

Broafgift:                 (Jævnfør aktuelle dagspris på Storebælt).

Kilometertakst:       3,56 kr. pr. km.

Timepris under kørsel:      I tilfælde af mere end 50 km. pr vej, vil der blive tillagt en timepris.

Samkørsel med rådgiver/bisidder:      Ved samkørsel, vil der stadig skulle betales timepris.

Beregning af kilometertakst:

 • Vores kontor i Viborg, som rådgiveren kører ud fra, eller
 • Rådgiverens privatadresse, såfremt rådgiveren kører derfra.

(I tilfælde af, at timeantallet ikke bliver brugt, bliver dette modregnet opstartsgebyret.)