LFBF har en prisoversigt som skaber et konkret overblik over –hvad vores tilbud koster.

 
Priser:
  • Tværfaglig familierådgivning. Timepris:                        450 kr.
  • Tværfaglig forældrerådgivning. Timepris:                     450 kr.
  • Servicelovens §11. Timepris:                                               450 kr.
  • Servicelovens §52. Timepris:                                              450 kr.
  • Støtteperson §54. Timepris:                                               450 kr.

Her er vist et eksempel på, hvordan en typisk opgave kan se ud:

4 timer pr. uge á 450 kr./timen = 1.800 kr./uge, svarende til 4,3 uger/måned á 1.800 kr./uge = 7.740 kr./måned.Administration-udgifter:

Der påregnes en times administration pr. besøg som bla. anvendes til dokumentation, tværfaglig sparring samt supervision.Yderligere udgifter- herunder udgifter til broafgift og kilometertakst:

Broafgift:     (Jævnfør aktuelle dagspris på Storebælt).

Kilometertakst:     3,56 kr. pr. km. 

Beregning af kilometertakst:

  • Vores kontor i Viborg, som rådgiveren kører ud fra, eller 
  • Rådgiverens privatadresse, såfremt rådgiveren kører herfra.

(Transport er efter statens takster, gældende for indeværende år.)Skræddersyede løsninger.

Skræddersyede løsninger aftales særskilt i forhold til opgavens omfang og varighed, herunder antal børn, familiens størrelse samt ønsket frekvens.