BETALT BISIDDERORDNING.

Vi gør opmærksom på, at denne side KUN er hvis man ønsker, at benytte sig af vores bisidderordning mod betaling.


Denne bisidderordning indbefatter følgende, og skiller sig dermed ud ift. vores frivillige bisidderordning:

 • Uddybende personlig og/eller telefonisk samtale vedr. procedure for samarbejdet.
 • Sagsgennemgang.
 • Formøde/forsamtale, personligt og/eller telefonisk, før et evt. møde i henholdsvis kommunen eller statsforvaltningen m.m.
 • Akutte el. presserende anmodninger om bisidderopgaver.

Fælles for alle vores bisiddere i denne bisidderordning er, følgende:

 • Alle vores bisiddere er faguddannede.
 • Alle vores bisiddere har gennemgået bisidderkursus gennem Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
 • På nuværende tidspunkt, har vi 11 faguddannede bisiddere tilknyttet denne ordning.

Dine fordele – ved at betale for en bisidder i Landsforeningen for Børn og Forældre:

 • Fast tilknyttet fagprofessionel bisidder, gennem hele sagsforløbet, og en bisidder som har 100 % fokus på dig og din sag.
 • Ordentlig og korrekt belysning, såvel som håndtering af din sag- hvilket skaber større sikkerhed og mere ro for dig.
 • Vores fagprofessionelle bisidder bidrager til at få skabt overblik, og kan dermed give dig råd og vejledning om din situation/retssikkerhed.
 • Løbende sparring og procesorienteret tværfaglig rådgivning af vores andre rådgivere i vores organisation.

Priser på betalt bisidderordning:

Priser:

Opstartsgebyr:      400 kr. (plus timepris x 2 = 400 + 550 kr = 950 kr.). (OBS. Pr. 15. maj 2019, stiger vores opstartspris til 1.100 kr.) 

Timepris:                275 kr. (OBS. Pr. 15. maj 2019, stiger vores timepris til 350 kr.)

Broafgift:                 (Jævnfør aktuelle dagspris på Storebælt).

Kilometertakst:           3,56 kr. pr. km. 

Timepris under kørsel:      I tilfælde af mere end 50 km. pr vej, vil der blive tillagt en timepris.

Samkørsel med rådgiver/bisidder:      Ved samkørsel, vil der stadig skulle betales timepris.     

Beregning af kilometertakst:

 • Vores kontor i Viborg, som rådgiveren kører ud fra, eller 
 • Rådgiverens privatadresse, såfremt rådgiveren kører derfra.

(I tilfælde af, at timeantallet ikke bliver brugt, bliver dette modregnet opstartsgebyret.)