Akut -støtte og undersøgelse jf. §11.

Foranstaltning jf. §11 kan bruges af den enkelte kommune i sager hvor det skønnes, at sagen er af mere akut karakter, og hvor det vurderes at der er et behov for en akut støtte/foranstaltning. §11 er en såkaldt forebyggelsesparagraf, og den forpligter den pågældende kommune til en foretage en tidlig og forebyggende indsats for børn og unge. De afgørende parametre ift. at opnå/indfri de målsætninger, der er i en §11-undersøgelse vil til enhver tid indebære afgørende parametre, som tid og indsats. I Landsforeningen for Børn og Forældre har vores tværfaglige familierådgivere den tværfaglige ekspertise, som skal sikrer en ordentlig og korrekt sags- og undersøgelsesgennemgang.

Hvad siger Servicelovens §11. https://danskelove.dk/serviceloven/11


Landsforeningen for Børn og Forældre kan hjælpe indenfor følgende områder ifm. servicelovens § 11.

I tilfælde af, at det vurderes at det for den enkelte kommunens side ikke er muligt, at løse § 11 udfra kommunes egne krav eller rammer, så kan Landsforeningen for Børn og Forældres tværfaglige familierådgivning- indgå i sagsforløbet som en uvildig og privat sparringspartner. Set udfra barnets perspektiv, og med udgangspunkt i barnets trivsel og udvikling, samt familiens generelle trivsel er det af afgørende karakter, at den forebyggende tværfaglige indsats iværksættes så hurtigt som muligt og så tidligt som muligt, for dermed at imødekomme eventuelle problematikker i opløbet og derved undgå en mere omfattende foranstaltning, som på alle områder kan være omkostningsfyldt både økonomisk og set udfra et menneskeligt perspektiv.


Tilbud jævnfør servicelovens §11:

  • Tværfaglig familierådgivning og familierettede indsatser.
  • Tværfaglige samtale- og netværksgrupper.
  • Tværfaglig familiekonsulent, herunder bla. familieplanlægning.
  • Tværfaglige og forebyggende indsatser, med udgangspunkt i det enkelte barns/unges og/el. families behov.

Priser:

Servicelovens §11.

Timepris:              450 kr.

Broafgift:               (Jævnfør aktuelle dagspris på Storebælt).

Kilometertakst:    3,56 kr. pr. km. (Transport er efter statens takster, gældende for indeværende år. )

Beregning af kilometertakst:

  • Vores kontor i Viborg, som rådgiveren kører ud fra, eller 
  • Rådgiverens privatadresse, såfremt rådgiveren kører herfra.

Administration-udgifter:

Der påregnes en times administration pr. besøg som bla. anvendes til dokumentation, tværfaglig sparring samt supervision.