Tværfaglig familierådgivning i samarbejde med LFBF, giver stærke redskaber til at håndtere familielivet.

Tværfaglig familierådgivning i samarbejde med LFBF giver familien et solidt fundament og konkrete strategier til at få en hverdag i trivsel med fokus på børnenes udvikling.

Hos LFBF møder du et tværfagligt team af veluddannede fagprofessionelle med forskellige faglige baggrunde. Familierne får derfor, gennem LFBF tilbud mulighed for at modtage tværfaglig familierådgivning med udgangspunkt i enkelte families forudsætninger og på deres præmisser. 

I LFBF har vi erfaret at familierne føler sig trygge og udviser tillid, når de bliver mødt af en af vores fagprofessionelle, som netop møder familien hvor de befinder sig og  samtidig støtter familien til at løse fremtidige udfordringer med udgangspunkt i, at finde frem til familiens egne ressourcer og styrker. I LFBF bestræber vi os på, at vi finder det rette match til familien, så familien får den mest kvalificerede fagprofessionelle til at løse opgaven ud fra familiens behov.

 


Hvad er formålet med tværfaglig familierådgivning, og hvordan udføres det?

Formålet med LFBFs tværfaglig familierådgivning er at hjælpe forældrene på det lavpraktisk, samt give forældrene de bedste forudsætninger for at navigere i hverdagen, samt styrke deres forhold til enkelte barn eller den unge i familien. LFBFs familierådgivning er en struktureret indsats, hvor målet er, i samarbejde med den enkelte kommune og familien, at få skabt vedvarende positive forandringer hos forældrene og dermed styrke barnets/børnenes udvikling og trivsel.

 


Hos LFBF har vi følgende typer af tilbud inden for Servicelovens paragraf §52 stk. 3:

  • Kombineret fagprofessionel og pædagogisk, støtte i hjemmet: Her kommer en af vores fagprofessionelle ud i familien og støtter og hjælper med at skabe overblik, strukturere deres hverdag, hjælp til at etablere faste og trygge rammer samt bidrage til, at forældrene etablerer/genetablerer ressourcer og overskud, der kan bidrage til at skabe en meningsfuld, struktureret og udviklende hverdag for deres børn.
  • Tværfaglig familierådgivning og/eller rådgivning af barnets eller den unges problematikker: Familierådgivningen tilpasses ud fra den enkelte familiens behov, kombineret med tværfaglige støttende samtaler i hjemmet eller i LFBFs lokaler. Rådgivningsformen tager udgangspunkt i det enkelte barn, og vores fagprofessionelle indgår et tæt tværfagligt samarbejde med forældrene hvor målet er, at give dem løsningsorienterede redskaber som kan bidrage til at skabe varige forandringer til glæde for barnet.
  • Tilbud om en fast kontaktperson til det enkelte barn/ung eller til hele familien: Det enkelte barn/ung bliver tilbudt en mentor, som kan agere som en positiv rollemodel, og yderligere hjælpe det enkelte barn/ung, kombineret med eventuel støtte til resten af familien med at skabe større trivsel i hverdagen.