Børnegrupper for børn med skilte forældre.

BØRNEGRUPPE KONCEPTET

I Landsforeningen for Børn og Forældre har vi udarbejdet og afprøvet vores børnegruppe koncept, så det giver størst mulig effekt for børn og forældre. Vi tager altid udgangspunkt i, hvad der er aktuelt for den enkelte gruppe af børn, som vi sidder overfor og tilpasser gruppen, så forløbet passer til den situation som børnene befinder sig.

OM VORES BØRNEGRUPPER

Vores børnegrupper er bygget op omkring et skilsmisseunivers®, hvor børnene er med til at skabe universet. Vi flyver på besøg på forskellige planeter, som hver har et tema. Det kunne være; ”Bonussøskende, højtider, ferier, fødselsdage, de to hjem eller mor og fars nye kærester”. Til alle planeter bliver børnene guidet gennem øvelser og samtaler om emnet©.

Forældrene har også en planet. Det er en stor planet og det er helt bevidst. Vi ønsker at inddrage forældrene i deres børns trivsel og klæde dem bedst muligt på til, at kunne hjælpe deres børn igennem denne svære livskrise, som en skilsmisse er. På forældrenes planet mødes vi til for-samtaler inden opstart, midtvejsmøde hvor forældrene får undervisning i de forskellige reaktionsmønstre, som deres barn kan risikerer at få, samt hvad de selv kan gøre for at hjælpe deres barn bedst muligt. Ligeledes vil der være en afslutning på forløbet med både børn og forældrene.

VORES BØRNEGRUPPER ER ET FÆLLESSKAB

Fælles for gruppens deltagere er, at alle har skilte forældre. Børnene har mulighed for at udtrykke og blive klogere på deres tanker og følelser i forhold til skilsmissen, samt hente følelses -og mestringsmæssig støtte fra både børnegruppelederne og de andre børn i gruppen. Børnene oplever en øget forståelse af egen situation. Ydermere har det stor betydning for børnene, at opleve andre børn, der befinder sig i samme situation og få lov til at sætte ord på de tanker og følelser, som er forbundet med at være skilsmissebarn, kombineret med betydningen i at vide, at man ikke er alene.

 TIL FORÆLDRENE

Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder som en kombination alle forældre, hvis børn der er tilknyttet børnegrupperne, uvildig fagprofessionel og tværfaglig rådgivning i Landsforeningens frivillige rådgivning.

OPSTART

 Vi arbejder på at opstarte vores børnegrupper snarest. (Mere information tilgår).

  •  Børn i alderen 8-10 år, lørdage kl. 10.00.
  •  Børn i alderen 11-14 år, lørdage kl. 11.45.

Der afholdes altid indledende forældresamtaler før opstart.

2019.

Mere information tilgår.

OPBYGNING

  • Børnegrupperne bliver afholdt af 2 faguddannede børnegruppeledere.
  • Børnegrupperne består af 6-8 børn i hver gruppe.
  • Vi mødes 6 gange, af ca. 1½ times varighed, én gang om ugen.
  • Vi byder på saft, kiks og frugt til børnene og kaffe eller te til forældrene.

Adressen: Sct. Mathias Gade 38, 2. sal, 8800 Viborg (ovenpå Sct. Mathias Centret).

PRIS

Der kan blive tale om et minimum ift. egenbetaling.

TILMELDING 

Sker ved at kontakte Landsforeningen for Børn og Forældre på mail: lfbf@lfbf.dk eller kontakte landsforeningen telefonisk på tlf. +45 8862 6062.

 Vedr. tilmelding, så vil der tilgår nærmere information omkring dette.

VIGTIG INFORMATION

Når I tilmelder jeres barn, modtager I en mail, der indeholder en skriftlig tilladelse, som I medbringer til forældresamtalen med os. Det er forældremyndighedsindehaveren, der skal underskrive – Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive tilladelsen.