NB: Dette projekt er under forberedelse og afhænger endnu af tilskud fra bl.a. fondsmidler.

Når projektet opstartes, melder vi dette bredt ud.

Projektet Helhedsorienteret rådgivning for gældsramte familier har til formål at hjælpe og støtte mennesker, som er i risiko for at blive socialt marginaliseret, fordi de oplever en kombination af lav indkomst, gæld, et lavt rådighedsbeløb og/eller fordi de gennemgår opbrud i familien, samlivsophør eller skilsmisse.

Projektet har således til formål at yde økonomi- og gældsrådgivning og støtte til familier, som enten er ramt af skilsmisse eller oplever andre familiære problematikker. Disse familier tæller også sårbare og udsatte familier, dog ikke udelukkende.

Med projektet ønsker vi også at yde økonomisk, juridisk, pædagogisk og social rådgivning til enlige forældre. Denne rådgivning består af bla. Grundlæggende forståelse af et budget, budgetlægning, fogedsager, gældssanering, bisidderordning samt tværfaglig vejledning om bodeling, bopæl, samværsproblematikker, konfliktnedtrappende adfærd og forældremyndighed. 


Rådgivningen er gratis og uvildig. Rådgiverne består af frivillige mentorer fra bl.a. lokale banker, frivillige advokater, pædagoger og socialrådgivere fra Landsforeningen for Børn og Forældre.

Gældsrådgivning er ikke et ny opfindelse og tilbydes derfor også af andre frivillige organisationer. Ingen af disse sætter dog familien som helhed først, og der findes ligeledes ikke anden frivillig gældsrådgivning i Viborg og det øvrige Midt- og Vestjylland.


Projektet faciliteres og afvikles i samarbejde med bl.a.: 

  • De Frivilliges Hus i Viborg.
  • Lejernes LO Region Midt.
  • Viborg Kommune.
  • Konceptet, Madplanforfattigroeve.dk.
  • Center For Social Nytænkning.
  • Leoni advokaterne.
  • Socialstyrelsen.
  • Deloitte.
  • Udvalgte banker: Der er repræsenteret lokalt i Viborg Kommune, samt i Midtjylland- og Vestjylland.

Senest har vi fået tilkendegivelse fra Viborg Retshjælp, der bla. kan rådgive omkring gældsforhold, fogedsager og gældssanering. 


Vi ønsker, at yde mere end blot fagligt kyndig Økonomi- og gældsrådgivning:

Vi ønsker, at supplere denne med vores i forvejen ekspertise indenfor tværfaglig rådgivning.

Essensen af projektet er således at give en helhedsorienteret støtte til de familier, som gennemlever udfordringer i forbindelse med skilsmisse, eller andre familiære problematikker.