UNG TIL UNG I BRUDTE FAMILIER.

Projekt ”UNG TIL UNG I BRUDTE FAMILIER” er et projekt, hvis formål er at hjælpe og støtte unge, der gennemgår eller har gennemgået opbrud i familien. Vi ønsker med dette projekt at mindske fravær og frafald på den enkelte uddannelse, samt skabe motivation og lyst til forsat læring.

“UNG TIL UNG I BRUDTE FAMILIER” er for unge i alderen 15 – 21 år på  udvalgte uddannelsesinstitutioner. 

Med dette projekt er det vores hensigt at skabe et fortroligt rum, som faciliteres af en uddannet gruppeleder fra Landsforeningen for Børn og Forældre. Dette fortrolige rum giver de unge muligheden for tale sammen, udveksle erfaringer og lære af hinanden, samtidig med at dialogen bliver faciliteret af en fagprofessionel. I projektet vil der bl.a. også være fokus på den enkeltes psykiske sundhed og den unges plads i fællesskabet.


Projektet i sig selv.

Vi mødes med 10-12 dages mellemrum. Hvert møde varer 2 timer. Der vil blive oprettet en lukket ”hemmelig gruppe” på Facebook, hvor de unge kan dele problemstillinger, som de oplever imellem mødegangene. Gruppelederen vil være administrator for denne gruppe og vil også løbende kunne svare på konkrete spørgsmål i gruppen.

Desuden vil der blive oprettet et ambassadørkorps.

Projektet er bygget op omkring tre værdiskabende ord: Selvværd, Integritet og Fællesskab.

Selvværd: At have værdi -som den man er.

Integritet: Værdisæt i forhold til, at nå sine egne mål. I denne sammenhæng handler det om den unges afgrænsning iht. forældrenes brud, for eksempel: “Hvordan siger jeg til og fra over for mine forældre, søskende, bonussøskende, osv”.

Fællesskab: At føle sig som en del af et ungdomsfællesskab med andre, der oplever samme udfordringer.


Opstart af nye grupper.

 Grupperne vil blive koordineret og faciliteret af en faguddannet gruppeleder, der vil skabe rummet for dialog, formidle viden om de forskellige temaer, samt sikre kvaliteten af dialogen, jf. gruppens formål.

De forskellige temaer, der bliver tilpasset ud fra samtaler med de unge, kan f.eks. være:

  • De to hjem.
  • Dårlig samvittighed.
  • Manglende opmærksomhed fra forældre og omgivelser på den unge under bruddet.
  • Facade – at skulle fremstå glad, og fuld af overskud uden at være det.
  • Svært ved at koncentrere sig i timerne pga. bekymrende tanker.


OBS!

Temaerne vil nøje blive tilrettelagt, så det passer til hver enkelt gruppe  -for hvad der fylder i én gruppe, er nødvendigvis ikke det samme i en anden gruppe.