Mange børn i skilsmisseramte familier føler sig alene og ved ikke, hvor de skal gå hen med de følelser, de ikke umiddelbart kan sætte ord på.

Disse børn mistrives nødvendigvis ikke, men kan være i den risikogruppe, hvor de har lettere ved at blive frustreret og miste overblikket. Ved at implementere en tidlig faglig indsats, kan vi opspore og tage hånd om de potentielle udfordringer, der vil være tilstede i forbindelse med at sikre disse børnenes trivsel og sundhed. Børnene vil på sigt blive bedre rustet til, at udvikle mestringsstrategier i forhold til, at kunne håndtere de udfordringer, som livet byder på.

I børnegruppen er det hensigten, at vi hjælper børnene/de unge til en større forståelse af de tanker og følelser, de tumler med, og ved at høre andre børn/unges fortællinger får de muligheden for, at erfare, at det er helt normalt, at tumle med de tanker og følelser de gør og at de ikke er alene om at have de følelser, der kan være forbundet med det at være skilsmissebarn.

Vi kombinerer samtale og aktiviteter, der kan hjælpe børnene med at sætte ord på mange af de svære følelser.

Vi ønsker at:

At børn i skilsmisse- og samlivsophørs ramte familier, får frigivet energi til at kunne mestre deres nye hverdag.

Når børn ikke er alene med deres svære følelser og har et sted hvor de kan få disse bearbejdet, frigives der energi til at kunne modtage læring, samt til at kunne mestre deres hverdag. Børnegrupperne afhjælper ensomhed og forebygger, at børnene mistrives og derved risikerer skolefravær.

At børn og unges sundhed øges.

Vi ønsker, at skabe et sundhedsfremmende tiltag for børn og unge, der befinder sig i en udsat position, da deres dagligdag og trygge rammer er blevet ændret på grund af skilsmisse eller samlivsophør.

Kontakt os for nærmere information

tlf. +45 42 65 73 73