Som landsforening vægter vi det tværprofessionelle samarbejde højt, hvilket er med til, at skabe et bredere og mere nuanceret perspektiv for den enkelte rådsøgende.

På nuværende tidspunkt har Landsforeningen for Børn og Forældre, 23 frivillige rådgivere med differentierede faglige baggrunde, herunder bla. socialrådgivere, jurister, børnesagkyndige, børnekonsulenter, politi, socialpædagoger, lærere, psykologer samt social- og sundhedsassistenter med erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatri.