Vores Frivillige Rådgivning.

Landsforeningen for Børn og Forældre har som sit primære fokus at hjælpe, rådgive og vejlede skilsmissefamilier og børn, samt at sikre det enkelte barns naturlige udvikling og trivsel. Dette gør vi ved at tilbyde en tværfaglig og procesorienteret rådgivning.

VORES FRIVILLIGE RÅDGIVNING ER GRATIS OG ANONYM.


Vi ønsker som landsforening, at understøtte det enkelte barns udvikling og trivsel. Dette gør vi, ved at tilbyde en tværfaglig procesorienteret rådgivning, hvor hver henvendelse bliver screenet og matchet med de rådgivere, som er relevante for den aktuelle henvendelse.

Rådgivningen henvender sig derfor til både børn/unge, begge forældre, bonusforældre, bedsteforældre samt andre pårørende, som kan henvende sig personligt, telefonisk, mail og via Facetime/Skype.


I vores rådgivning ønsker vi at tage udgangspunkt i, hvordan man i fællesskab kan skabe det bedste grundlag for det positive samarbejde mellem forældre, børn og familier på begge sider, og al vores rådgivning tager udgangspunkt i, hvordan vi får skabt det bedste incitament for trivsel hos det enkelte barn. Vi har desuden fokus på de følgevirkninger, der kan være forbundet med samlivsophør eller skilsmisse for både børn og forældre, herunder angst, stress, social fobi, PTSD, m.m.

Som landsforening vægter vi det tværprofessionelle samarbejde højt, hvilket vi mener er med til at skabe et bredere og mere nuanceret perspektiv for den enkelte rådsøgende.


På nuværende tidspunkt har Landsforeningen for Børn og Forældre 49 frivillige rådgivere med forskellige faglige baggrunde -herunder socialrådgivere, jurister, familieadvokater, børnesagkyndige, børnekonsulenter, politi, socialpædagoger, børnesagkyndige, lærere, psykologer samt social- og sundhedsassistenter med erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatri.