Landsforeningen for Børn og Forældres primære fokus er at hjælpe, rådgive og vejlede skilsmisse familier og børn, samt at sikre det enkelte barns naturlige udvikling samt trivsel.

Vores Rådgivning er gratis og anonym.

Rådgivningen henvender sig derfor til både børn/unge, begge forældre, bonusforældre, bedsteforældre samt andre pårørende, som kan henvende sig personligt, telefonisk  såvel som virtuelt via Skype.

Denne nye form for rådgivning, som indbefatter en tværfaglig procesorienteret rådgivnings metode(TPRM), som vi igennem snart 2 år har udviklet og arbejdet ud fra, og som vi har erhvervet os via vores arbejde med rådgivning.

Vi ønsker i vores rådgivning at tage udgangspunkt i, hvordan man kan skabe det bedste incitament i forhold til det positive samarbejde mellem forældre, børn samt familier på begge sider.

Dette gør vi ved at tilbyde en tværfaglig procesorienteret rådgivning.

Denne model har fokus på og indeholder bl.a. værdisæt som trivsel samt fokus på de følgevirkninger, der kan være forbundet med samlivsophør eller skilsmisse for både børn og forældre, herunder angst, social fobi samt PTSD m.m.