Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder faglig rådgivning, gratis og anonymt til børn, forældre, bonusforældre og andre pårørende, om det positive samarbejde i forbindelse med skilsmisser, samlivsophør, samværsproblematikker samt familiejura.

Landsforeningen for Børn og Forældre, er en landsdækkende frivillig organisation, som er oprettet i 2016 og er lokalforankret i Viborg.

Vi ønsker, at skabe en Landsforening med idealer som brobygning, trivsel, samarbejde, respekt, faglighed, familie og sidst, men ikke mindst – fokus på at ændre gældende lovgivning, som vi ikke mener fremmer samarbejdet mellem forældre, som befinder sig i et konfliktfyldt forhold.

Landsforeningen for Børn og Forældres primære fokus er at hjælpe, rådgive og vejlede børn og forældre i forbindelse med skilsmisse.

I denne proces ønsker vi, at understøtte det enkelte barns udvikling og trivsel. Dette gør vi, ved at tilbyde en tværfaglig procesorienteret rådgivning, hvor hver henvendelse bliver screenet og matchet med de rådgivere, som er relevante for den aktuelle henvendelse. Denne model har fokus på trivsel for børnene og på at skabe ro og overskud hos forældrene, så de kan være en ressource for deres børn.

Som landsforening vægter vi det tværprofessionelle samarbejde højt, hvilket er med til, at skabe et bredere og mere nuanceret perspektiv for den enkelte rådsøgende. Vores rådgivning udføres af frivillige fagpersoner, med differentierede baggrunde.